Danh y

Danh y Hoa Đà

Hoa Đà (chữ Hán: 華佗), tự là Nguyên Hóa (元化) (145-208) là một vị lương y nổi tiếng thời Đông Hán trong lịch sử Trung Hoa, được xem như thần y. Ông được xem là một trong những ông tổ của Đông Y.(chữ Hán: 華佗), tự là Nguyên Hóa...

Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Danh y Lê Hữu Trác có biệt hiệu là "Ông già lười Hải Thượng"  (11 tháng 12, 1720 – 1791). Ông tinh thông y học, văn chương, là danh nhân Việt Nam thế kỉ XVIII được nhiều người kính trọng.

Danh y Tuệ Tĩnh

Tuệ Tĩnh Thiền sư (慧靜禪師, 1330-?), thường được gọi tắt là Tuệ Tĩnh hoặc Huệ Tĩnh (慧靜), người làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thái, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng (nay là tỉnh Hải Dương) được phong là ông tổ ngành dược Việt Nam và là người mở đầu...

Trang 2 trên 212